lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Riskhantering

Människa – teknik – organisation och riskhantering (MTOR)

Inom området Människa, teknik, organisation och riskhantering (MTOR) studeras hur människan, människa-tekniksystem och organisation påverkar säkerhet. Forskningen handlar generellt om att ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera systemsvagheter i säkerhetskritiska verksamheter. Nyckelord som beskriver forskningsområdet är systemsyn, systemsvagheter, mänskliga fel, säkerhetskultur, resiliens, lärande för säkerhet inklusive organisatoriskt lärande, ledning och ledningssystem för säkerhet, proaktiv risk- och krishantering, organisationsförändringar och säkerhet samt design för säkerhet. 

Forskningen är ofta flerdisciplinär och empiri hämtas från olika branscher såsom flyg, flygtrafikledning, processindustri, kärnkraft, sjukvård, myndigheter och sjöfart. 

Forskargruppen är medlemmar i Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM) och i Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle (METALUND). 

Våra forskningsprojekt inom MTOR:

Uppdrag från Arbetsmiljöverket:

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Ek
docent, universitetslektor
046-222 80 45