lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig

Projekt 2017 - 2019

Läkemedel är en viktig förnödenhet, såväl för att värna liv och hälsa som i planeringen av det civila försvaret samt stödet till Försvarsmakten. Läkemedelsförsörjning är också sårbar, vilket bl a visar sig genom en ökad frekvens av restsituationer på global nivå, EU-nivå samt inom Sverige.

Syftet med projektet var att i samverkan med berörda privata och offentliga aktörer skapa en enhetlig syn på vad läkemedelsberedskap innebär och hur en god kontinuitetshantering kan uppnås. Målet var att utveckla ett förslag till hur en redundant läkemedelsförsörjning i Sverige bör genomföras och fungera under minst en tremånadersperiod.

Projektet finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektägare var Socialstyrelsen med Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, som utförare av projektet.

Sidansvarig:

Kontakt

Eva Leth
projektledare
krisberedskapsstrateg, doktorand 
email: eva.leth@design.lth.se 

Åsa Ek
bitr projektledare
docent, universitetslektor