lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap

Ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar studier av undervisning, lärande och kunskapsbildning inom teknikvetenskap. Ämnet spänner över utbildningsvetenskapliga och teknikvetenskapliga aspekter med fokus på forskning kring utveckling av undervisning och utbildning samt förutsättningar för lärande av hög kvalitet inom teknikvetenskap.

Aktuella frågeställningar

 ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV

  • Vilka interaktioner bidrar till att forma lärares föreställningar om undervisning och studenters lärande på LTH?
  • Hur skulle signifikanta nätverk kunna identifieras och beskrivas?
  • Förklaring till utfallet av att de senaste decenniernas stöd till pedagogisk utveckling inte motsvarar gjorda investeringar?

 FÖRÄNDRINGSPROCESSER INOM UNDERVISNINGSKULTURER

  • Hur kan olika undervisningskulturer (mikrokulturer) inom högre utbildning förstås, utvecklas och förändras?
  • Vilka drivkrafter får en social, professionell och akademisk undervisningskontext att utvecklas?

AKADEMISKA MIKROKULTURER I UTVECKLING

  • Hur förändras traditionerna i ett universitetsämne, ett utbildningsprogram eller en institution, en så kallad mikrokultur, när lärarna höjer sin egen ambition och vill göra något bättre eller annorlunda?
  • Hur sporrar de varandra till att utmana studenterna mer och samtidigt visa större omsorg för deras lärande?
  • Hur förändras deras sätt att se på sig själva som lärare, på studenterna och på den organisation de ingår i?
Sidansvarig:

KONTAKT

Per Odenrick, professor
per.odenrick@design.lth.se
+46 46 222 96 22
+46 705 95 96 22

Torgny Roxå, doktorand
torgny.roxa@genombrottet.lth.se
+46 222 94 48

Katarina Mårtensson, doktorand
katarina.martensson@ced.lu.se
+46 46 222 43 41

GENOMBROTTET

Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Länk till Genombrottet