lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Visualisering och interaktionsdesign

Fokus ligger på hur produkter, tjänster, miljöer och människa-tekniksystem kan visualiseras och utformas för att passa in i sina sammanhang. Det kan handla om den fysiska arbetsplatsens utformning, vår boendemiljö, hur vi interagerar med tekniken eller arbete under stress.

Pågående forskning

Sidansvarig: