lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Upcoming Events

2017-10-16 Open Seminar: Building Metatheories

Hur vi kan studera och förstå komplex interaktion mellan tekniska system och människor

Måndag 16 oktober kl. 13:15 – 16:00 på Pufendorf institutet, Biskopsgatan 3, Lund.

BUILDING META-THEORIES FOR COMPLEX SYSTEMS Mark Edwards, lärare och forskare på Högskolan i Jönköping introducerar metateoritiserande och beskriver metoder för hur man bygger metateorier.

BUILDING META-THEORIES FOR BUILDINGS Kristian Stålne, lektor på Malmö högskola, visar hur ett metateoretiska perspektiv kan tillämpas på inomhusmiljö.

CO-ANALYSING MEASUREMENTS FROM INDOOR ENVIRONMENTS Forskare från PEIRE-projektet presenterar data och analyser från multidisciplinära mätningar av inomhusmiljöer.

Seminariet hålls på engelska. Anmälan till eja.pedersen@arkitektur.lth.se (begränsat antal platser). Ingen avgift.

Många av dagens komplexa problemställningar låter sig inte lösas inom de vetenskapliga disciplingränserna. Ett sådant problemområde är att förstå inomhusmiljöer som omfattar medicinska, ingenjörsmässiga, psykologiska och kulturella perspektiv, som använder en uppsjö av olika metoder. Ur ett metateoretiskt perspektiv kan man se olika teorier som perspektiv eller linser genom vilka man se på problemen. Men till vilken nytta kan metateorier vara i fallet inomhusmiljöerna och hur går man till väga för att bygga upp dem på ett systematiskt och vetenskapligt vis?  Detta seminarium inleds i den abstrakta änden med en genomgång av vad metateorier är i allmänhet och en systematik för hur man bygger dem, varvid det blir mer konkret då vi tillämpar detta på vårt problemområde kring inomhusmiljöer och de tekniska mätningar vi gjort. Seminariet riktar sig till forskare och praktiker som är intresserade av ämnesöverskridande problemställningar och angreppssätt.

Sidansvarig: