lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Ergonomi och aerosolteknologi ger kurser inom områdena:

De flesta kurser handlar om olika aspekter på människans samspel med teknologin. Basen är ett antal kurser för olika program i civilingenjörsutbildningen och i industridesignutbildningen i vilka man kan skaffa sig grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och människans samverkan med tekniska system.

Därutöver finns ett antal fördjupningskurser avsedda för LTH:s olika utbildningsprogram som är mer kopplade till vår forskning, i vilka man kan skaffa sig fördjupade kunskaper inom till exempel belastningsergonomi, människa –teknikinteraktion, riskhantering, arbetsorganisation och aerosolteknologi (luftburna partiklar).

Vi erbjuder också fristående kurser som främst riktar sig till målgrupper utanför LTH.

På Ergonomi och aerosolteknologi är det möjligt att göra examensarbeten inom våra olika ämnesområden. För mer information, tag kontakt med Åsa Ek, studierektor GU, 046-222 80 45 eller Lena Leveen, institutionsadministratör, 046-222 46 95.

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Ek
Studierektor GU
046-222 80 45

Lena Leveen
Institutionsadministratör
046-222 46 95