lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lediga exjobb

Utvärdering och vidareutveckling av exoskelett för undertaksmontörer

Kontaktperson: AnnaLisa Osvalder, anna-lisa.osvalder@design.lth.se


Workplace emissions and exposures of engineered nanoparticles

Kontaktperson: Christina Isaxon, 046-222 39 35, christina.isaxon@design.lth.se


Enkel promenad-app

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn


Naturmiljöer och vandringsleder för alla

Kontaktperson: Charlotte Magnusson


iBeacon toys for blind interaction
Contact person: Héctor Caltenco & Charlotte Magnusson


Interactive objects for mobility training and rehabilitation after stroke

Contact person: Héctor Caltenco & Charlotte Magnusson


Interactive object creation with mobile phone and 3D printer

Contact person: Héctor Caltenco & Charlotte Magnusson


Shared control of an autonomous powered wheelchair

Contact person: Héctor Caltenco


Grafräknare för elever med synnedsättningar

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn


Simulator för språkstörning

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn


Platsbaserade spel för att motivera fysisk aktivitet och självständighet

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn


Användargränssnitt på en multitouch-skärm för participatory design

Kontakt Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se


Interaktiv 360° video för Virtual Reality Head Mounted Display

Kontakt Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se


Early detection of cancer – use of recent technological advancement

Contact: Jenny Lundberg, Jenny.lundberg@design.lth.se


Social sharing of process for cancer patients’ relatives

Contact: Jenny Lundberg, Jenny.lundberg@design.lth.se


Life style and diabetes

Contact: Jenny Lundberg, Jenny.lundberg@design.lth.se


Open and big data in diabetes

Contact: Jenny Lundberg, Jenny.lundberg@design.lth.se


Diabetes and preschool

Contact: Jenny Lundberg, Jenny.lundberg@design.lth.se


Physicochemical transformations and interactions of airborne particles in our homes

Contact: Aneta Wierzbicka, aneta.wierzbicka@design.lth.se


Can information gathered from questionnaires be used to estimate concentrations of particles in dwellings?

Contact: Aneta Wierzbicka, aneta.wierzbicka@design.lth.se


In-flight composition measurements of metal nanoparticles

Contact: Joakim Pagels, 046-222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se


Mixing state of Black Carbon in Fresh and Aged Biomass Combustion emissions

Contact: Joakim Pagels, 046-222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se


In-cylinder measurements of diesel soot

Contact: Joakim Pagels, 046-222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se


Human exposure of phthalates

Contact: Anders Gudmundsson, 046-222 40 75, anders.gudmundsson@design.lth.se


Framgångsfaktorer för att nå lärande för säkerhet inom hälso- och sjukvården

Kontakt: Åsa Ek, 046-222 80 45, asa.ek@design.lth.se


Utveckling av säkerhetskultur och/eller säkerhetshantering inom olika industrier och verksamheter

Kontakt: Åsa Ek, 046-222 80 45, asa.ek@design.lth.se


Patientinformationsflöde i sjukvården - ett riskperspektiv

Kontakt: Christofer Rydenfält christofer.rydenfalt@design.lth.se


Arbetsmiljöarbete i byggbranschen – regler och praktik

Kontakt: Åsa Ek, 046-222 80 45, asa.ek@design.lth.se


Evaluation and improvement of thermal work environment of welders

Contact: Kalev Kuklane (kalev.kuklane@design.lth.se)


Sportswear design, thermal benefit and human performance

Contact: Chuansi Gao (Chuansi.Gao@design.lth.se )


Personal cooling strategies when facing a hot climate

Contact: Chuansi Gao (Chuansi.Gao@design.lth.se )


Estimation of metabolic rate under work in heat from heart rate and accelerometer data

Contact: Kalev Kuklane (kalev.kuklane@design.lth.se)


Influence of design factors on clothing insulation and evaporative resistance

Contact: Kalev Kuklane (kalev.kuklane@design.lth.se)


Sidansvarig: