lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Interaktionsdesign

Vi erbjuder en rad kurser inom området interaktionsdesign som fokuserar på olika aspekter av interaktionen mellan människa och tekniskt system. Gemensamt för alla kurserna är att lärandet sker i en blandning av teoretiska undervisningsmoment, t ex föreläsningar och seminarier, och moment av mer praktisk natur såsom skissande, prototypbyggande och användarutvärderingar.

Tillbaka till Kurser

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Ek
Studierektor GU
046-222 80 45 

Lena Leveen
Institutionsadministratör
046-222 46 95