lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MAMN01 Avancerad Interaktionsdesign

Kursen Avancerad Interaktionsdesign har som mål att förmedla kunskap om interaktion och tekniker för människonära design baserat på interaktion som sträcker sig bortom den traditionella skärm-metaforen, dvs hur man designar, prototypar och utvärderar gränssnitt som baserar sig på t ex gester, 3D, ljud och känsel.

Kursen är projekt-baserad, med regelbundna hållpunkter. Se nedan för några exempel på appar med icke-traditionell interaktion som tagits fram i kursen.

Som prototyp-verktyg har vi valt att använda Android-mobiler, som är lätta att bära med sig, och innehåller en mängd olika sensorer och möjliga sätt att förmedla information till användaren.

Kursplan

Kursen i Live@Lund.

Kurs-materialet flyttas successivt till Live@Lund.
Hör av er om det är något ni saknar!

Utvalda filmer från tidigare år

Filmerna har valts ut för att ge en bredd av exempel på hur man kan tolka projekt-uppgiften.

SoundJam, Pop och rockgrupp II 2016


InterAPPtion studios, TimesAPP 2015


Skattrasten, InterANKtiv 2013


GestureMap, Koalur 2013


Swing It, Snäckorna 2012


LTH AR (AR med geststyrning), LTHAR 2009Sidansvarig: