lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Interaktionsdesign MAMN25

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att ge förståelse för grundläggande tekniker inom interaktionsdesign med fokus på designprocess och förmåga att utforma interaktiva produkter och system, med hänsyn till olika intressenters behov och villkor.

Kursen avhandlar grundäggande tekniker genom learning-by-doing och skriftlig reflektion. Examinationen är baserad på projektet och en skriftlig artikel som skrivs på ett vetenskapligt format på engelska.

 

Kursen körs i Live@Lund. Alla resurser finns där.

Tillbaka till Interaktionsdesign

Sidansvarig:

Kontakt

Johanna Persson
Kursansvarig
046-222 43 58

Lena Leveen
Institutionsadministratör
046-222 46 95

Kursplan