lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exjobb i Interaktionsdesign MAMM01

Regler, information, blanketter

Allmän information och blanketter för examensarbeten hittar du på examensarbetessidorna på LTH.

Särskilda instruktioner för institutionens examensarbeten hittar du på institutionens examensarbetessidor.

Tidigare exjobb i interaktionsdesign

Länk till LUP, universitetets publikationsdatabas med alla rapporter i examensarbetesämnet interaktionsdesign.


Om du söker examensarbete på skolan, gör såhär:

Om man gör examensarbetet på institutionen kan man antingen jobba med ett “eget projekt” eller vara med i ett större sammanhang genom att göra ett projekt knutet till något större forskningsprojekt. Börja t ex med att titta igenom listan med utlysta examensarbeten. Om något där passar, ta kontakt med berörd lärare eller kontaktperson. I annat fall kontaktar du en lärare du haft i en kurs i ämnet eller en kontaktperson.


Om du söker examensarbete på företag, gör såhär:

Om du vill göra examensarbete på något företag är det vanligast att du som student letar rätt på examensarbetet själv genom att kontakta företagen. Ibland har vi fått in förslag, och då försöker vi lägga ut en beskrivning på sidan med utlysta examensarbeten. Du behöver sannolikt ansöka om examensarbetet genom att kontakta företaget. Sedan kontaktar du en lärare du haft i en kurs i ämnet eller en kontaktperson.


Vilka förkunskaper rekommenderar vi?

Om du vill göra ditt examensarbete i Interaktionsdesign behövs kunskaper i Interaktionsdesign, Människa-Dator-Interaktion eller motsvarande. Beroende på hur ditt examensarbete ser ut kan det också vara bra att ha gått någon eller några av kurserna i Interaktion 1 eller 2, Avancerad Interaktionsdesign, Användbarhetsutvärdering, Virtual Reality i teori och praktik eller liknande.

Även om du inte har dessa förkunskaper, får du gärna kontakta oss. Du kanske kan inhämta viktiga kunskaper i samband med ditt exjobb.

Tillbaka till Interaktionsdesign

Sidansvarig:

Kontakt

Joakim Eriksson,
lärare och forskare

Kirsten "Kirre" Rassmus-Gröhn,
lärare och forskare

Lena Leveen

Lena Leveen,
kursadministratör