lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aerosolteknologi

MAMF55 och TFRG10, 7,5 högskolepoäng


Course information in English

Vilka nanopartiklar finns i luften och hur kan vi mäta dem? Vad händer när du andas in dem?

I kursen Aerosolteknologi MAMF55 får du svar på dessa frågor! Du får även veta hur luftburna partiklar påverkar vårt klimat och vilka öden de går till mötes i atmosfären.

Aerosolteknologi används flitigt inom t ex läkemedelsbranschen och nanoindustrin, på kursen får du veta hur.

Kursen ger insikt i den fysik och kemi som styr partiklarna. Du får dessutom teoretisk och praktisk kunskap om partikelkaraktärisering genom demonstrationer och laborationer. Gästföreläsare, ledande inom sina respektive områden, presenterar tillämpningar inom industri och forskning.

Kursplan

Kursutvärdering 2012

Kursutvärdering 2013

Tillbaka till Luftföroreningar och hälsorisker

Sidansvarig:

Anmäl dig till kursen!

Vill du läsa kursen som fristående kurs, anmäl dig via antagning.se

Vill du läsa kursen som programkurs? Anmäl dig via Studentportalen

Forskning i frontlinjen!

Aerosolforskningen bedrivs i den internationella frontlinjen på Ergonomi och Aerosolteknologi tillsammans med Kärnfysik. Aerosollaboratoriet på Ingvar Kamprad Designcentrum är bland de modernaste i världen med en unik instrumentarsenal.

Mer information om forskningen:

EATs aerosolforskning

CAST

Metalund

Nanometerkonsortiet

Kontakt

Christina Isaxon
Kursansvarig
046-222 39 35

Lena Leveen
Institutionsadministratör
046-222 46 95