lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Kontakt

Aneta Wierzbicka
studierektor
046-222 40 14 

Lena Leveen
Institutionsadministratör
046-222 46 95
_____________________
Ergonomi och aerosolteknologi,
Designvetenskaper
Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31