lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

3,5 miljoner till forskning om vinterkräksjuka

2018-11-12

Jakob står i aerosollaboratoriet

Jakob Löhndal, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper LTH. Foto: Jonas Jakobsson

Nu står säsongen för vinterkräksjukan för dörren. Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor som inte insjuknar. Jakob Löndahl, vid Aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola, tilldelas 3 580 000 kronor från AFA Försäkring för forskning inom ämnet, för att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården. 

Läs mer i AFA:s pressmeddelande: Smittar vinterkräksjukan via luft?

Kontakt: Jakob Löndahl, docent aerosolteknologi, 073–551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se


Sidansvarig: