lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

3,6 miljoner till forskning om ”sotbyggstenar i förbränningsemissioner”

2018-11-11

Joakim Pagels, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH

Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner till projektet  “Sotbyggstenar i förbränningsemissioner: Implikationer för emissionsreduktion, hälsoeffekter och kortlivad klimatpåverkan”.

I projektet kommer ny grundläggande kunskap tas fram för att bättre förstå hur hälsopåverkan och klimateffekter förändras när luftföroreningar bildas och transformeras under olika förbränningsprocesser. Källorna inkluderar småskalig vedeldning i norra Europa, olika typer av matlagningsspisar som används i Afrika och motoravgaser. Resultaten ska användas för att stödja hållbar utveckling och emissionsreduktion.

Projektledare är Joakim Pagels vid Ergonomi och aerosolteknologi, LTH, Lunds universitet. Projektet är ett samarbete med Kärnfysik, Förbränningsfysik och MAX-IV laboratoriet vid Lunds Universitet, samt Umeå och Uppsala Universitet.

Kontakt: Joakim Pagels, docent aerosolteknologi,+46 46 222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se

Läs mer: https://www.swecris.se/betasearch/details/project/201804200VR 


Sidansvarig: