lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

5 smarta förslag för bättre hemsjukvård

2018-05-31

Johanna sitter på huk bland tre möbler från projektet, bland annat en fällstol

Johanna Persson, bitr. universitetslektor vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH är en av forskarna i projektet. Foto: Erik Andersson

Fiffig förvaring, bärbar belysning och praktiskt bälte. Det är några nya designförslag som kan förbättra vid hemsjukvård. Ett avslutat forskningsprojekt visar vägar till smartare arbetsmiljö vid vård och sjukvård hemma.

Hur skapar man en bättre arbets­miljö för de anställda utan att hemmet förvandlas till sjuk­hus­miljö? Den frågan har ett AFA-finansierat forsknings­projekt tagit sig an under flera års tid. Genom att skugga och intervjua anställda i Landskrona stads omsorgs­förvalt­ning har forskarna ringat in ut­maningar och problem­områden. Studenter i produkt­utveckling och design från Malmö och Lund har sedan tagit fram idéer och förslag som kan för­bättra arbets­miljön. Totalt var 150 studenter inblandade i 48 unika utvecklingsarbeten.

Läs artikeln: 5 smarta förslag för bättre hemsjukvård, publicerad i Sunt Arbetsliv, 2018-05-28

Se även: Den enes arbetsplats den andres hem - en broschyr från forskningsprojektet

Mer information: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se, 046-222 43 58


Sidansvarig: