lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

"Ålder är främst ett mentalt hinder"

2019-02-22

äldre medarbetare står på ett lager och tittar mot hyllorna

Foto: Rawpixel.com

Arbetsgivare behöver bli bättre på att hantera attityder gentemot äldre medarbetare. Det är en av slutsatserna i en ny studie om hantering av arbetskraft i olika åldrar. Ett aktivt ledarskap och en etablerad strategi för åldershantering är vägen framåt. 

 – Attityden till äldre arbetstagare går i otakt med behovet av arbetskraft i framtiden, säger Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, som är en av de ansvariga för studien.

Läs artikeln: "Ålder är främst ett mentalt hinder" publicerad i Akademikern, 2019-02-20

Mer information: Mikael Widell Blomé, mikael.widell_blome@design.lth.se, 046-222 80 67


Sidansvarig: