lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stearinljus påverkar inomhusluften

2015-12-21

När du tänder ljus hemma kan mängden partiklar i luften bli högre än vid en hårdtrafikerad gatukorsning. Aerosolforskare vid Designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola har hittat metaller, sot och flamskyddsmedel i ljusröken.

Levande ljus är ett viktigt inslag i svenskt advents- och julfirande. Hur levande ljus påverkar inomhusluften har hittills varit ganska okänt. Men när biträdande lektor Christina Isaxon och docent Aneta Wierzbicka vid LTH gjorde partikelmätningar i 22 hem runt Lund utmärkte sig levande ljus.

Adventsljus förorenar inomhusluften, artikel av Olof Westerberg i Sydsvenskan 2015-12-19


Sidansvarig: