lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbete och teknik på människans villkor

2018-04-26

Chalmers har i samarbete med lärarrepresentanter från Lunds universitet, Luleå universitet, Mittuniversitetet och KTH varit med och utvecklat en onlinekurs som heter ”Work and technology on human terms”.

Kursen behandlar allt från fysisk och kognitiv ergonomi till hur psykosociala och organisatoriska faktorer påverkar arbetsmiljön. Man tar också upp risker med buller, vibrationer, dålig ljusmiljö, klimatfaktorer och handhavande av kemikalier samt lagar och regler som finns gällande arbetsmiljö.

Läs mer: Arbete och teknik på människans villkor, på Chalmers.se


Sidansvarig: