lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare - exjobbspresentation den 28/2

2018-02-22

Erika Robertssons presenterar sitt examensarbete Arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare – Ur perspektivet Människa, Teknik och Organisation (MTO) den 28 februari 2018, kl 15.15 i DC:567 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Studien har utförts vid Trafikverkets Tågtrafikcentral i Göteborg.

Opponenter: Bilian Assenov, Sanna Evertsson, och Christofer Larsson
Handledare: Åsa Ek
Examinator: Jonas Borell


Sidansvarig: