lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Bakterier från blöta miljöer överlever bättre än från torra

2019-03-28

bakterier sedda i mikroskop

Celler som ännu inte aerosoliserats i experimentet.

Forskargruppen inom aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet, har tillsammans med forskare från Aarhus Universitet, Danmark undersökt bakteriers överlevnad i luften och nyligen publicerat sina resultat i tidskriften ”Frontiers in Microbiology”.

– Vi har studerat hur bakterier överlever om de torkas ut som enskilda aerosolpartiklar jämfört med när de torkas ut på en yta, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet.

Ett av resultaten är att bakterier som aerosoliseras (sprayas) från en blöt miljö – t.ex. havet, vattenpölar eller toaletten – överlever i mycket högre grad än bakterier som torkas ut på en torr yta.

– Det stämmer överens med vad man sett när man tittat på bakterier i atmosfären – det är en större andel levande bakterier i luftmassor som kommer från hav och sjöar jämfört med luft som kommer från torra landytor, säger Malin Alsved.

Ytterligare en iakttagelse i forskningsstudien är att bakteriernas överlevnad ökade när de torkades i låg luftfuktighet, oavsett om de var i luften eller på en yta. Denna sortens bakterier finns naturligt i luften, vilket skulle kunna vara en orsak till att de tål uttorkning bättre än vissa andra. Resultaten används nu i den vidare forskningen om luftburen smittsspridning.

Effect of Aerosolization and Drying on the Viability of Pseudomonas syringae Cells kan läsas i ”Frontiers in Microbiology”: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.03086/full

Mer information: Malin Alsved, malin.alsved@design.lth.se


Sidansvarig: