lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Climate and Health — Forum Metalund 27 september

2018-09-04

moln mot blå himmel

Välkommen till Metalund-symposiet Climate and health den 27 september 2018, med start kl 11.30.
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcenter (IKDC), Sölvegatan 26, samt Fullskalelabbet i A-huset, Sölvegatan 24. 

Climate and health är ett nytt och snabbväxande forskningsområde. Negativa hälsoeffekter till följd av klimatförändringar börjar bli allt mer uppenbara, både globalt och i Sverige. Svensk forskning visar bl.a. ett samband mellan ökad nederbörd och ökade mag-tarmsjukdomar, och att extrema temperaturer leder till ökad dödlighet. 

Symposiet är öppet för allmänheten och kostnadsfritt. Föredragen är på engelska. 

Se detaljerat program här (pdf)
Anmäl ditt deltagande

Mer information: Karin Broberg Palmgren, karin.broberg_palmgren@med.lu.se, Anna Oudin, anna.oudin@med.lu.se.


Sidansvarig: