lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Digitalt stöd kan minska stress vid ensamarbete

2018-10-22

Hemsjukvård ökar stort, särskilt i takt med att antalet äldre i befolkningen ökar. Det innebär att allt mer sjukvårdspersonal har ett hem som sin arbetsplats där de ofta arbetar ensamma. Hur kan de digitala tjänsterna, så kallat e-hälsostöd, underlätta och förbättra arbetsmiljön för dem? Det har ett forskningsprojekt vid Lunds universitet undersökt.

En av studiens forskare är Johanna Persson vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH. Så här beskriver hon resultatet:

– Vi har fått överblick över vad som pågår både nationellt och internationellt och ser att det är en hel del. Intresset är stort liksom tron på att man kan hitta digitala lösningar av olika slag. Men vi har också sett att systemen inte är utformade på bästa sätt för användaren. Det perspektivet måste in när man upphandlar. Annars är risken att den digitala arbetsmiljön ökar stressen.

Läs artikeln: Digitalt stöd kan minska stress vid ensamarbete, publicerad på suntarbetsliv.se 2018-10-22

Mer information: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se, 046-222 43 58


Sidansvarig: