lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Effektivisering av kommuners ärendebaserade verksamhet

2018-10-05

Exjobbspresentation, 5 oktober 2018, kl 15.00

Maria Jernsax & Elin Sakurai presenterar sitt examensarbete Effektivisering av kommuners ärendebaserade verksamhet - En användares möjligheter & utmaningar med levande dokument den 5 oktober 2018 i sal DC:165 (ingång via VR-labbet), IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Syftet med arbetet var att utforska nya alternativa användargränssnitt för Norconsult Astandos produkt ISY Case, och på så sätt undersöka en konceptuell modells roll i användarens tolkning av en produkt. Vidare var även syftet att se över konsekvenser av att spegla verkligheten i ett digitalt format.

Opponent: Peter Skopal
Examinator: Kirsten Rassmus-Gröhn
Handledare: Joakim Eriksson


Sidansvarig: