lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbeten i interaktionsdesign och Virtual Reality

2017-06-08

Mellan den 9 och 19 juni presenteras flera spännande examensarbeten i ämnet interaktionsdesign.

VR from a Learning Perspective
Alexander Lindgren och Johan Niwhede presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 9 juni kl 10.15 i DC:165 (VR-labbet)

Beskrivning:
Detta arbete undersöker om Virtual Reality har en positiv effekt på elevers lärande och engagemang. Det utvecklades en Virtual Reality applikation som låter högstadieelever utforska elektronik genom att låta dem koppla elektriska kretsar. I applikationen är det möjligt att koppla ihop batteri, glödlampa och resistorer, samt ställa in dessa komponenters värden för att se vilken effekt det har på kretsen.

Handledare: Joakim Eriksson
Examinator: Jonas Borell
Opponent: Björn Holmstedt


User-centered design of improved interface for Energy Optima
Cemil Residovski presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 19 juni kl 13.15 i DC:165 (VR-labbet)

Beskrivning:
På uppdrag av Energy Opticon AB har ett nytt gränssnitt designats för ett beslutsstödsprogram som hjälper personal på kraftvärmeverk att optimera deras drift.

Handledare: Joakim Eriksson
Examinator: Christoffer Rydenfält
Opponent: Filip Bontin


Skill Based Routing – Design of concept and user interface
Henrik Edlund och Mikael Nilsson presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 19 juni kl 08.15 i DC:165 (VR-labbet)

Beskrivning:
På uppdrag av Telavox, att designa ett mer effektivt system för samtalshantering inom kundservice.

Handledare: Joakim Eriksson
Examinator: Héctor Caltenco
Opponent: Cemil Residovski


Problemfri laddning av elfordon
Lisa Ulfwi och Karin Carolin presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 19 juni kl. 13.15 i DC:567

Beskrivning:
Bilindustrin står inför en stor utmaning med övergången från bensin- och dieselbilar till elbilar. Elektrifieringen resulterar i helt nya vanor och interaktioner för användarna vilket påverkar användarupplevelsen. Genom att designa de parametrar som påverkar den fysiska användarupplevelsen kan man optimera laddningsproceduren och på så vis underlätta för användarna.

Handledare: Héctor Caltenco
Examinator: Johanna Persson
Opponenter: Emelie Holmberg och Ebba Knutsson


Exploring Needs and Possibilities of Health Services for Persons with Chronic Diseases
Elin Magnusson och Elisabeth Vajta Engström presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 12 juni kl 13.15 i Sal 467

Beskrivning:
Antalet kroniskt sjuka ökar, vilket påverkar både den individuella livskvalitén och samhällsekonomin. För att underlätta vardagen för personer som lever med kronisk sjukdom finns stora möjligheter med digitala hälsotjänster. Projektets syfte var att göra en djupgående undersökning av behoven hos kroniskt sjuka samt föreslå nya sätt att möta dessa behov med digitala hälsotjänster. 

Handledare: Christofer Rydenfält
Examinator: Johanna Persson
Opponenter: Louise Wrange, Nadia Wåhlin


Accessibility within Inflight Entertainment
Johan Svensson och Max Eriksson presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 15 juni kl 10.15 i DC:165 (VR-labbet)

Beskrivning:
En studie med fokus på tillgänglighet i dagens in-flight-entertianment system. Projektet har genomförts med en iterativ designprocess där både användbarhet och interaktionsmetoder har utvärderats. Resultatet har landat i ett antal fysiska prototyper bla. för användare med nedsatt synförmåga.

Handledare: Kirsten Rassmus-Gröhn
Examinator: Joakim Eriksson
Opponent: Joakim Vedmar


The User Experience Perspective of Internet of Things Development - An Interview Study with Practitioners
Isabelle Johansson och Johanna Bergman presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 19 juni kl 15.00 i DC:567 

Beskrivning:
In current research of Internet of Things (IoT), security and privacy are two of the subject areas which have been given most attention. There is, however, limited research on the user perspective and even less on how companies operating in the field consider User Experience (UX) when developing for IoT. The aim of this thesis is to investigate how UX is considered during the development process and product life cycle of IoT devices. It also includes exploring to which extent this is done with a data-driven approach. The study includes a literature review and an empirical study. In the empirical study, eleven companies operating within IoT have been interviewed. A number of general UX challenges when developing IoT products have been identified. Additionally, challenges with data-driven UX for IoT in specific are discussed. The challenges are presented together with a model for how a data-driven approach towards developing IoT with a UX-perspective can be achieved. The model has been defined with the aim of addressing the identified challenges.

Handledare: Kirsten Rassmus-Gröhn
Examinator: Héctor Caltenco
Opponenter: Lisa Ulfwi, Johan Svensson, Max Eriksson


Patient user interface for future concept connecting data from wearables to healthcare
Simon Leppänen presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 19 juni kl 10.00 i DC:567

Beskrivning:
The goal of this thesis, has been to improve healthcare through the use of digital solutions. This was attempted by designing a future concept for using data from wearables in healthcare, with emphasis on the patient user interface.

Handledare: Héctor Caltenco & Günter Alce
Examinator: Joakim Eriksson
Opponenter: Johanna Bergman och Isabelle Johansson


Sidansvarig: