lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskare undersöker varför vi blir mer sjuka på vintern

2018-01-29

Jakob Löndahl i labbmiljö

Jakob Löndahl, universitetslektor i Aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, ska ta reda på mer om hur luftburna mikroorganismer påverkas av luftfuktighet. Foto: Jonas Jakobsson

Varför blir vi oftare sjuka under vintern? Mitt i vinterkräksjukans högsäsong startar nu ett forskningsprojekt som ska ta reda på mer om luftfuktighetens roll när virus sprids.

Influensa och vinterkräksjuka är två ovälkomna sjukdomar som brukar göra entré i början av varje vinter och nå sin topp den här årstiden. Anledningen till att sjukdomarna drabbar oss just på vintern sägs vara den torra luften som årstiden för med sig.

Befintliga forskningsresultat kring luftens roll är dock spretiga och därför ska Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, ta reda på mer om hur luftburna mikroorganismer påverkas av luftfuktighet

– Om luftfuktigheten visar sig ha betydelse kan kunskapen användas för att optimera inomhusmiljön. Det kan i så fall förbättra folkhälsan eftersom det skulle innebära färre sjukdagar, mindre risk för spridning av nosokomiala infektioner [sjukhussjukan, reds anm.] och friskare skolor, säger han.

Läs artikeln: Forskare undersöker varför vi blir mer sjuka på vintern, publicerad i Extrakt, 2018-01-30. Text: Josefin Hallgren

Mer information: Jakob Löndahl, jakob.londahl@design.lth.se, tel. 046-222 05 17


Sidansvarig: