lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning visar om städsprej ger astma

2015-12-17

Städare använder ofta rengöringsmedel i sprejform och många städare har problem med astma. Nu undersöks sambanden av en forskargrupp vid Lunds universitet. Där ingår Karin Lovén som fått stipendium för sin uppsats om hur mycket av sprejerna som stannar i luften.

Karin Lovén, doktorand på Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, har fått stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats från Prevent och Afa försäkring för sin studie om städsprejer.

Hon testade sex olika produkter som städföretag själva uppgett att de använder, tre professionella och tre som finns i den vanliga handeln.
Det första hon tittade på var hur stor andel av sprejen som förblir luftburen.
– Det skilde ganska mycket mellan de olika produkterna, men upp till en femtedel av sprejen nådde inte den avsedda ytan, säger Karin Lovén.

Forskning visar om städsprej ger astma, artikel i Fastighetsfolket av Sofia Lindroth 2015-12-16

För mer information, kontakta Karin Lovén, doktorand i aerosolteknologi på Designvetenskaper, LTH, karin.loven@design.lth.se


Sidansvarig: