lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsmedel till projekt om hemsjukvård och synergonomi

2018-05-04

Christofer Rydenfält och Hillevi Hämphälä vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH.

Christofer Rydenfält vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH  tilldelas 4 424 000 kronor, och ska tillsammans med projektdeltagarna Johanna Persson, Gudbjörg Erlingsdottir och Gerd Johansson ta reda på hur arbetet i tvärprofessionella team i fyra kommuner i Skåne påverkar hemvårdspersonalens arbetsmiljö i form av arbetsuppgifter, vårdbelastning och möjlighet till kompetensstöd. 

Mer information: Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se, 046–222 98 91 

Hillevi Hemphälä vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH tilldelas 3 998 000 kronor för att utveckla VERAMlight, en app som möjliggör bedömning av ljusförhållanden med hjälp av en läsplatta. Utvecklingen av metoden VERAM – Visual Ergonomics Risk Analysis Method – i ett tidigare projekt visar att det finns ett stort behov av synergonomisk riskbedömning och ett lättanvänt utvärderingsverktyg.

Mer information: Hillevi Hemphälä, hillevi.hemphala@design.lth.se, 070–629 18 77


Sidansvarig: