lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Genusperspektiv kan minska antalet olyckor

2018-08-21

Åsa Ek, universitetslektor vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH

Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv.

– För att förändra attityder behöver man arbeta både på individ-, grupp- och branschnivå och även ta reda på hur ledarskapets attityder ser ut, säger Åsa Ek, universitetslektor vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln: Genusperspektiv kan minska antalet olyckor, av Torbjörn Svensson, publicerad i Arbetarskydd 2018-08-10

Mer information: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se, 046-222 80 45


Sidansvarig: