lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Granskog kan minska globala uppvärmningen

2018-07-10

Actris mätstation Hyltemossa utanför Perstorp

Doften av solvarm barrskog är för många essensen av svensk sommar. Men växtgasen terpen, som är det du känner i näsan, kan så mycket mer. Kanske kan den rentav hjälpa oss kyla av en allt hetare planet.

– Olika typer av granar släpper ut olika mängder terpen. Därför har det i detta sammanhang stor betydelse vilken typ av skog man planterar men också hur man bedriver själva skogsbruket, berättar Adam Kristensson, kärnfysiker vid Lunds Tekniska Högskola och samordnare för det europeiska forskningsnätverket Actris kring mätningar av luftburna partiklar och kortlivade gaser.

Läs artikeln: Granskog kan minska globala uppvärmningen, av Hans Larsson, publicerad på SVT Nyheter, 2018-07-10 

Mer information: Adam Kristensson, adam.kristensson@nuclear.lu.se 


Sidansvarig: