lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hälsa och inomhusmiljö i bostäder - Öppet seminarium, 6 november

2018-10-03

blå himmel över hyreshus

Välkommen på ett öppet seminarium på temat Hälsa och inomhusmiljö. Just nu renoveras många hyreslägenheter. Vad händer med människors rätt till en god inomhusmiljö? Vi får besök av en forskargrupp från Danmark som tagit ett helhetsgrepp om människa och inomhusmiljö.

Tid: tisdag 6 november 2018, kl 13.15-16.00 
Plats: Stora hörsalen, entréplan på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund. (Vägbeskrivning)
Språk: Dansk-svenska

Kostnadsfritt seminarium, anmälan krävs.
Anmäl dig här

Seminarier: 

BE-READY och RE-VALUE – helhetssyn på renovering och boendes hälsa
Charlotte Gabel, doktorand. Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Mätningar av inomhusklimatet i allmännyttans bostäder i Danmark
Steffen Petersen, lektor. Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, Indoor Climate and Energy

En boendes upplevelse av inomhusklimatet - antropologiskt perspektiv
Mia Kruse Rasmussen, senior antropolog. Alexandra Instituttet

Arrangör: PEIRE (www.peire.lth.se) och CHIE Centre for Healthy Indoor Environments (www.chie.lth.se). 

 

 


Sidansvarig: