lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hur bra är digital vård?

2017-06-08

Emelie Holmberg och Ebba Knutsson presenterar sitt examensarbete i ergonomi den 9 juni kl 13.00 i DC:567 

Titel: Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och effektivitet hos en digital vårdcentral.

Beskrivning:
Digitala vårdtjänster är ett relativt nytt fenomen, och inga omfattande utvärderingar har gjorts av dessa. Målet med examensarbetet har därför varit att utvärdera en digital vårdcentral i Sverige utifrån ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Dels undersöktes den medicinska kvaliteten genom att studera hur väl den digitala vårdcentralen följer Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. Dels undersöktes hur den digitala vårdcentralen använder sig av de digitala kommunikationsmedlen videosamtal och textmeddelanden. 

Handledare: Gudbjörg Erlingsdottir, Lena Petersson
Examinator: Johanna Persson
Opponent: Simon Leppänen


Sidansvarig: