lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hur påverkas vi av att arbeta i varma miljöer?

2017-06-16

siluett av tre människor som arbetar på ett tak

Pappersbruk och keramik- och metallindustrin är exempel på arbetsplatser där det kan vara långt över 25 grader varmt. Senare års klimatförändringar har dock medfört att numera löper den som arbetar utomhus större risk att drabbas av värmeskador.

– På traditionsenligt varma arbetsplatser som pappersbruk håller man ofta koll på processer från ett luftkonditionerat kontrollrum och rycker ut i den varma miljön när något händer, säger Kalev Kuklane, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi på Lunds universitet.

– Med klimatförändringarna har vi fått extrema väderfenomen och värmeböljor. Nu drabbas utomhusarbetare oftare av värmeskador än de som arbetar i traditionellt varma inomhusmiljöer.

Kalev Kuklane har tillsammans med sin kollega Chuansi Gao på Lunds universitet tagit fram kunskapssammanställningen Värmestress i arbetet. Sammanställningen ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.

– Arbetsförmågan och uthålligheten minskar när hjärtat utsätts för ökad belastning på grund av värmen. Man kan också drabbas av värmeskador, som utslag, utmattning, kollaps eller värmeslag.

För att begränsa och förebygga värmestress bör man variera arbetsrutiner och skifta mellan arbete i varma och svalare miljöer. Man kan också försöka reducera värmekällan genom avskärmning eller minska effekten av värmen med skyddsutrustning eller aktiva kylsystem.

Läs hela artikeln: Hur påverkas vi av att arbeta i varma miljöer?
Publicerad på afaforsakring.se
Text: Adam Fredholm 


Sidansvarig: