lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ingenjörer bättre på arbetsmiljö genom unikt samarbete

2017-08-17

”Work and Technology on Human Terms” heter den nya webbutbildning på högskolenivå för ingenjörer och andra yrkeskategorier som behöver lära sig mer om förhållandet arbete, teknik och arbetsmiljö.

Nya och redan yrkesverksamma ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan Prevent och fem svenska tekniska universitet och högskolor.

De som utbildas vid tekniska högskolor har stort inflytande över arbetsmiljön på flera sätt när de kommer ut i arbetslivet.

– De är med och utvecklar tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön för andra. Bara ett enkelt exempel som hur man utformar en skruvdragare kan påverka om den som använder den i arbetet får belastningsskador. Eller en programutvecklare som utformar programvara, hur gränssnittet är utformat avgör hur användaren interagerar med programmet. Om det är dåligt presenterat kan det leda till stress eller huvudvärk, säger Prevents projektledare Gunnar Lagerström.

– Många av våra studenter blir också chefer och ledare och då är det viktigt att förstå vad som kan påverka arbetsmiljön, till exempel när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger Mats Bohgard, professor i Arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet.

Unikt samarbete
Mats Bohgard är en av dem som varit med och arbetat fram utbildningen, med ansvar för utbildningens helhet och beskrivningen av de fysikaliska faktorernas påverkan på arbetsmiljön. Han vill lyfta fram det unika samarbetet bakom utbildningen.

– Detta är ur ett internationellt perspektiv ett unikt samarbete mellan universitet, arbetsmarknadens parter och e-learningföretag. Det är unikt för Sverige.

Utbildningen "Work and Technology on Human Terms" bygger på boken "Arbete och teknik på människans villkor" som Prevent gett ut under många år i samarbete med några av de nu medverkande högskolorna. Boken har använts i undervisningen. Nu när det blir en engelskspråkig utbildning som är webbaserad blir den interaktiv och tillgänglig på ett helt nytt sätt.

– Det har gett oss andra pedagogiska möjligheter. En stor del av Sveriges forskarelit har bidragit med sakkunskap som vi kombinerat med reportage och intervjuer från olika miljöer ute i företagen. Vi får en helt annan koppling mellan teori och praktik, säger Gunnar Lagerström.

Ingenjörer, ekonomer och beteendevetare
Utbildningen kommer att användas på ingenjörsprogrammen men är öppen för alla och kan även användas på andra utbildningsprogram, till exempel ekonomer och beteendevetare, men också av redan yrkesverksamma med motsvarande utbildningar.

– Våra ägare, parterna på arbetsmarknaden, får förfrågningar från sina medlemsföretag och man upplever att det bland ingenjörer finns en bristande förståelse för hur utformningen av produkter, tekniska system och organisation påverkar både arbetsmiljö och produktivitet. Här är en utbildning som blir väldigt lättillgänglig och man kan göra den när man vill, säger Gunnar Lagerström.

I och med att utbildningen är på engelska och har en egen webbplats hoppas man även på internationell spridning eftersom det är stor efterfrågan på den här typen av utbildningar.

"Work and Technology on Human Terms" kommer att presenteras vid den internationella konferensen om arbetsmiljö ”Joy at work” – Nordiska Ergonomisällskapet (NES) i Lund kommande vecka, 20–23 augusti - läs mer www.lth.se/nes2017

Läs mer
Utbildningens webbplats: www.onhumanterms.org
Joy at work - Nordiska Ergonomisällskapets (NES) konferens 2017: www.lth.se/nes2017

Kontakt
Mats Bohgard, Professor, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, 070-859 13 92, mats.bohgard@design.lth.se
Gunnar Lagerström, projektledare Prevent, 08–402 02 44, 0739–400460, gunnar.lagerstrom@prevent.se

Medverkande högskolors representanter
Mats Bohgard, professor, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola, 070-859 13 92, mats.bohgard@design.lth.se
Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola AB, 070-860 95 78, alos@chalmers.se
Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan, 070-828 44 32, jorgen.eklund@sth.kth.se
Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet, 070-315 58 10, lars-ake.mikaelsson@miun.se
Kjell Rask, avdelningschef Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 070-529 51 06, kjell.rask@ltu.se

Prevents parter
Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv, 08-553 431 47, bodil.mellblom@svensktnaringsliv.se
Magnus Skagerfält, Sveriges Ingenjörer, 08-6138028,  magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se
Peter Larsson, Kommunal, 0104427024, peter.larsson@kommunal.se


Sidansvarig: