lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Innovating for a Sustainable Future

2018-02-21

Exjobbspresentation den 27 februari, kl 10.15

Linnea Axell presenterar sitt examensarbete Innovating for a Sustainable Future - Using Customer Journey Mapping to produce valid problem descriptions in an innovation network i den 27 februari, kl 10.15 i DC:567 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund. 

Intresset för människor beteendemönster har ökat markant de senaste åren. Vi läser böcker som t.ex: omgiven av idioter, härskartekniker: den fula vägen till makt , Konsten att få mentala superkrafter : Bli smartare, lyckligare och hitta meningen med livet utan att anstränga dig (nästan). Ja, listan kan göras lång. I linje med detta har industrin börjat byta fokus. Det är inte lika intressant att sälja produkter som det varit de senaste 100 åren, utan företagen har börjat förstå att om de vill överleva så måste de tänka om. 

Vi går mot ett samhälle som är mer byggt kring tjänster. Vidare så har den yta som företagen har mandat över minskat. Vilket inte betyder att deras intresse för att ha kontroll har blivit mindre, snarare tvärtom. Samtidigt som allt detta händer så står vi inför en situation där vi människor håller på att förstöra vår planet. Dessutom så står vi inför stora social utmaningar t.ex. så lever 900 miljoner människor idag hungriga med mindre än $1.25 /dag, många saknar rent vatten eller platser där de kan laga mat. Vi  har dessutom stor ojämlikhet mellan könen.

För att möta alla dessa utmaningar krävs innovationer, men lyckade innovationer bör byggas på en adekvat problembeskrivning. Många innovationsprojekt dras med problematiken att allt för lite fokus läggs på att förstå essensen av de utmaningar man arbetar med. I examensarbetet undersöks hur metoden customer journey mapping kan användas för att skapa förutsättningar för hållbar innovation och hur den kan inkorporeras som en del av en existerande innovationsplattform på ett sådant sätt att mer fokus läggs på just den tidiga del av innovationsprocessen där problemet definieras.

Handledare: Christofer Rydenfält
Biträdande handledare: Julia Jonasson (RISE)
Examinator: Mikael Widell Blomé
Opponenter: Mattias Erkander, Joel Sirefelt och Siriffo Sonko


Sidansvarig: