lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Jagar partiklar som skadar hormonbalansen

2019-03-05

Försökspersonerna sitter i exponeringskammaren och andas in. Med den specialgjorda huvan på är det möjligt att studera hudens och andningsvägarnas upptag av ftalater var för sig. Foto: Aneta Wierzbicka

”Du måste vara mellan 18–60 år gammal, icke-rökare, inte vara ­gravid och du får inte ha några luftvägssjukdomar, eksem eller öppna sår.” Önskemålen i annonsen kan tyckas lite udda innan det framgår att det är försökspersoner till en labbstudie som efterfrågas

I aerosollabbets exponeringskammare studerar forskarna hur människors hälsa påverkas av olika luftburna partiklar. De under­söker allt från stearinljus och matos till diesel, rengöringsmedel och hårblekningsmedel.

– För att förstå hur luftburna partiklar och olika kemikalier påverkar oss behöver vi veta mer om hur människor tar upp ämnena, säger Christina Andersen, doktorand i aerosolteknologi vid Designvetenskaper LTH, och en av dem som arbetar med exponeringsstudier i aerosollaboratoriet.

Den senaste studien handlar om ftalater. Sexton personer – nio kvinnor och sju män – uppfyller kriterierna i annonsen och har tackat ja till att exponeras för ftalater i kammaren.

Läs artikeln: Jagar partiklar som skadar hormonbalansen, publicerad i LUM 2019-02-18


Sidansvarig: