lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Klimatforskning på hög nivå

2018-09-20

Arbetet på forskningsstationen i Hyltemossa inbegriper en del höghöjdsarbete. Foto: Adam Kristensson

Vid universitetets forskningsstation i Hyltemossa pågår dygnet runt insamlingen av data till europeisk klimatforskning. Den största av de båda masterna sträcker sig hela 150 meter rakt upp i skyn. Varannan vecka måste stationens personal klättra till toppen för att torka rent två sensorer. Och i den lägre masten har det nyligen pågått ett intensivt arbete att installera utrustning som ska studera hur granarnas egna utsläpp egentligen påverkar klimatet.

Dessutom studerar forskarna i Hyltemossa numera även aerosoler, partiklar i luften, sedan kärnfysikerna flyttade sina fältmätningar till Hyltemossa för två år sedan. I ett par helt nystartade projekt samarbetar kärnfysiker och naturgeografer kring just partikelutsläpp från granar.

– Träden släpper naturligt ut en typ av reaktiva gaser som sedan bildar partiklar i luften, förklarar Janne Rinne, som är professor i naturgeografi och har det övergripande vetenskapliga ansvaret för forskningsstationen.

Läs artikeln: Klimatforskning på hög nivå, av Lena Björk Blixt, publicerad i LUM, 2018-09-20


Sidansvarig: