lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Konvertering genom reaktivering: Marketing automation inom digital vård

2019-05-02

Exjobbspresentation 6 maj 14.00

Ludvig Eek Hofmann presenterar sitt examensarbete Konvertering genom reaktivering: Marketing automation inom digital vård den 6 maj kl 14.00 i sal DC:567 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Inom digital hälsa görs stora investeringar i marknadsföring för att driva trafik till tjänsten. Examensarbetet har syftat till att undersöka om implementering av marketing automation kan öka konverteringen och omvandla denna trafik till användare. Detta genom att reaktivera de användare som lämnar tjänsten innan de skapat ett ärende och genom automatiserad kommunikation förbättra användarupplevelsen. 

Handledare: Johanna Persson
Examinator: Kirsten Rassmus-Gröhn


Sidansvarig: