lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapsbrist om riskerna - heldag om nanosäkerhet

2018-04-16

I framtiden har nanoteknologin stor potential att förändra och förbättra våra liv. Samtidigt finns få studier om riskerna. Den 24 april bjuder Lunds universitet in till en heldag om nanoåldern.

– Om partiklarna blir luftburna så kan de komma ner i djupet av lungblåsorna, eftersom de är så små. Risken uppstår under tiden de tillverkas och tillsätts i produkter, när man hanterar en produkt eller lägger den på soptippen. Eftersom partiklarna är så små och får nya egenskaper så är vi inte helt säkra på hur de påverkar oss. Tekniken är så pass ny och kunskapen om detta behöver bli bättre, säger Christina Isaxon, forskare i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln: Kunskapsbrist om riskerna - heldag om nanosäkerhet på Lunds Universitets sida. 

Mer information: Christina Isaxon, biträdande universitetslektor, christina.isaxon@design.lth.se, 046 222 39 35 


Sidansvarig: