lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lundaforskare skapar Virtual Reality modell av Vintergatan

2017-11-28

två personer tittar på en animation av en galax

Med Virtual Reality-teknik och data från den europeiska satelliten GAIA ska en grupp lundaforskare skapa en tredimensionell, interaktiv modell av Vintergatan. För att kunna hitta mönster och analysera galaktisk data på ett nytt och intuitivt sätt. För att ungdomar ska kunna ta på, och lära sig förstå rymden bättre.

Rent konkret handlar det om att mata in data för de över 1 miljard stjärnor observerade av Gaia satelliten i ett VR (virtual reality) laboratorium för att skapa en modell av vår galax som sedan kan sedan studeras med hjälp av endast ett par VR-glasögon med tillhörande handkontroller.

Forskarna bakom projektet, astrofysikern Oscar Agertz, och interaktionsdesignforskaren Mattias Wallergård berättar att detta är ett helt nytt sätt att arbeta inom astronomin.

– Modellen gör att vi kan närma oss datan mer intuitivt, och i realtid dessutom. Tidigare har vi inte kunnat studera stjärnorna utifrån olika rumsliga perspektiv, utan behövt förlita oss på traditionella analysmetoder, säger Oscar Agertz.

Detta mer intuitiva sätt att studera Vintergatan kan ge upphov till nya insikter och kunskap menar forskarna. Speciellt vad gäller att identifiera olika typer av mönster i galaxen, exempelvis stjärnströmmar i Vintergatans yttre delar, något som faktiskt är enklare att göra med blotta ögat menar de.

– Genom att gå in i en tredimensionell modell kan jag som astronom lättare hitta och identifiera mönster och strukturer. Jag kan titta på stjärnorna på ett helt annat sätt eftersom jag kan komma nära dem och förflytta mig. Det gör att jag kan få nya insikter om hur vår galax skapades, säger Oscar Agertz.

Han tror att modellen kan bli ett fantastiskt komplement inom astronomiforskningen.

– Just simuleringen av att fysiskt komma nära stjärnorna tror jag är värdefull för att öppna upp för nya sätt att tänka kring datan. Som forskare blir du inte låst av datorskärmens två dimensioner utan kan i en VR-miljö använda din naturliga intuition.

För Oscar Agertz och Mattias Wallergård handlar projektet också om att ta människans nyfikenhet och lust till att utforska till ett nytt plan.

– Sedan tidernas begynnelse har vi människor visualiserat vår inre och yttre värld. Från de tidiga grottmålningarna i Spanien och Indonesien som är cirka 40 000 år gamla, till upptäckten av fotografi, och film, säger Mattias Wallergård.

– Vi ser detta samarbete som en naturlig fortsättning. Rymden har varit en av de sfärer som har varit oåtkomlig för både forskare och vanliga människor. Nu kan vi öppna upp den med hjälp av VR-tekniken som snabbt blir alltmer tillgänglig.

Nästa vår är tanken att modellen ska bli färdig. Och då hoppas forskarna att även allmänheten kan bjudas in för att ta steget in i Vintergatan.

– Speciellt ungdomar tror vi kan ha stor glädje och nytta av att få uppleva Vintergatan i 3D. Det blir ett tillfälle att ta på stjärnorna och titta på rymden utifrån ett helt nytt rumsligt perspektiv. Kanske leder det till ett framtida intresse för att forska om rymden? säger Mattias Wallergård.

Deras projekt ingår i DATA, ett större forskningstema vid Pufendorfinstitutet som samlar forskare från sex olika fakulteteter vid Lunds universitet samt Universitetsbiblioteket. Inom temat kommer forskarna att vidareutveckla olika angreppssätt för lagring och åtkomst till data, för hur vi visualiserar data, upptäcker mönster i data, och använder data för att förutsäga framtida resultat. Det löper under 2017/2018.

I arbetet med att ta fram modellen av Vintergatan samarbetar forskarna även med Henrik Garde samt Diederick C Niehorster från Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

Kontakt: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se, 046-222 91 77

Se klipp på YouTube

Läs artikel och lyssna på inslag i Sveriges Radio


Sidansvarig: