lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Mäta och bedöma risker med nanoämnen svår utmaning för forskarna

2017-10-06

Foto: Konstantin Kolosov

I ett projekt som fått stöd från Afa Försäkring har forskare undersökt exponeringen för tillverkade nanopartiklar vid fem olika företag i Sverige. Förenklade mätmetoder kan visa på om det finns utsläpp av nanopartiklar i arbetsmiljön. Vill man gå djupare med eventuella risker behövs däremot ett batteri av olika mätmetoder. Det visar en studie gjord vid Lunds tekniska högskola.

Nanomaterial kan transporteras runt på en arbetsplats. Studien visar att de fanns på olika ytor, både nära källan och längre bort. Sådana föroreningar kan bli luftburna och andas in.  

– Man kan vara exponerad fast man inte hanterar nanomaterial. Men de flesta företagen hade bra rutiner för att torka av ytor och lägga kontaminerat material i slutna behållare, berättar Karin Lovén, doktorand vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln på arbetsmiljöforskning.se: Mäta och bedöma risker med nanoämnen svår utmaning för forskarna
Text: Eva Ekelöf

Mer information om projektet: Kontakta Joakim Pagels, 046-222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se 


Sidansvarig: