lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Making call routing accessible for a smaller company

2019-01-15

Exjobbsredovisning i interaktionsdesign, 17 januari kl 11.00

Sebastian Karabeleski och Oscar Sigurdsson presenterar sitt examensarbete Making call routing accessible for a smaller company: usability and needs for low tech customers den 17 januari, kl 11.00 i rum 567 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Sebastian och Oscar har utvecklat ett system för "smart call forwarding" i syfte att testa metoder för att designa system där man inte har möjlighet att dra nytta av etablerade metaforer och standarder. Smart call forwarding är ett nytt system för att vidarekoppla samtal baserat på det ingående numret, så att man automatiskt kan sortera ut vissa bestämda nummer ur en kö.

Handledare: Kirsten Rassmus-Gröhn
Examinator: Joakim Eriksson
Opponenter: Alexander Ljungqvist & Jacob Hegelund

Välkomna!


Sidansvarig: