lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Matlagningen ger ökade hälsorisker bland kvinnor i Etiopien

2018-08-13

en hand håller upp en provburk med siffror på i förgrunden, i bakgrunden ses människor.

Tidigare studier visar ett samband mellan havandeskapsförgiftning och luftföroreningar, och för att få veta mer om föroreningshalterna i Etiopien och gravida kvinnors exponering har aerosol- och miljöforskare gjort fältstudier i Etiopien. Foto: Clea Isaxon

Havandeskapsförgiftning är den största dödsorsaken bland gravida kvinnor i Etiopien – ett land där luftföroreningshalterna är flera gånger högre än WHO:s riktvärde. Aerosolforskaren Christina Isaxon har gjort fältstudier i staden Adama i Etiopien för att få veta mer om gravida kvinnors exponering för luftföroreningar.

− Många i Etiopien arbetar utomhus och befinner sig nära kraftig biltrafik. Vid de större vägarna är föroreningshalterna tio gånger högre än de riktvärden som tagits fram av Världshälsoorganisationen, WHO, för god luftkvalitet, säger Christina Isaxon, forskare i Aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln: Matlagningen ger ökade hälsorisker bland kvinnor i Etiopien, av Jessika Sellergren, publicerad i LTH-nytt 01/18 och på LTH.se, 2018-08-09

Mer information: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se, 046 222 39 35


Sidansvarig: