lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medarbetarundersökningar i ett gränslöst arbetsliv

2019-06-04

Exjobbspresentation 5 juni kl 13.00

Ester Randahl presenterar sitt examensarbete Medarbetarundersökningar i ett gränslöst arbetsliv - Utveckling av ett digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete den 5 juni kl 13.00 i sal DC:243 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Detta arbete presenterar en prototyp av ett digitalt verktyg för medarbetarundersökning. Fokus har legat på hur nytta och intresse ska skapas för både anställda och arbetsgivare genom användning av verktyget, motverkan av enkättrötthet och uppfyllande av gällande regler och lagar (ex. Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och social arbetsmiljö). Under detta arbete har en användarcentrerad ansats använts för att konceptutveckla, designa och implementera verktyget. 

Examinator: Jonas Borell
Handledare: Mikael Widell Blomé
Opponenter: Fredrik Bjärås & Niklas Andersson

Välkomna!


Sidansvarig: