lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

2018-01-11

Tre personer i gröna operationskläder med munskydd står böjda över ett operationsbord

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

Ventilationen i operationssalar behöver vara både energisnål och minska risken för smitta. Nu har forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola (LTH)  utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer och kommit fram till att en ny typ av så kallad temperaturkontrollerad ventilation fungerar mest effektivt.

− Vi har studerat hur effektivt tre ventilationstyper minskar luftburna bakterier vid ortopediska operationer vid Helsingborgs sjukhus. Ett nytt ventilationssystem baserat på ett temperaturkontrollerat luftflöde har jämförts med mer traditionella system som använder omblandande luftdon eller laminärflödestak. Den temperaturkontrollerade ventilationen använder ett lågt luftflöde och transporterar mest effektivt bort luftburna bakterierna från hela rummet, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation i Hållbart byggande, 2018-01-11

Mer info: Jakob Löndahl, jakob.londahl@design.lth.se, tel. 046-222 05 17
Malin Alsved, malin.alsved@design.lth.se 


Sidansvarig: