lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Mobilapplikation för fallprevention

2018-01-09

Studentpresentation den 10 januari, kl 09.15

Sanna Evertsson presenterar det arbete hon utfört på företaget RISE inom ramen för kursen MAMF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning kl 9.15 10 januari 2018 i DC:467.

Arbetet har handlat om framtagningen av en prototyp för en mobilapplikation som ska användas för att förebygga fallolyckor. Prototypen har i stor mån skapats tillsammans med användare för att forma innehållet så att användbarheten är passande för den äldre målgrupp som applikationen riktar sig till. Frågeställningar kring affärsmodeller för fallprevention, belöningssystem i applikationer och hur man motiverar äldre till att träna är några av de saker som har influerat arbetet.

Handledare LTH: Johanna Persson
Handledare RISE: Frida Falkevall

 

 


Sidansvarig: