lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

När vården flyttas till det digitala rummet

2018-12-18

Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH forskar om e-hälsans påverkan på samhället ur flera olika perspektiv. Foto: Erik Andersson

Pappersrecept för läkemedel har ersatts av e-recept, elektroniska journalsystem har blivit praxis, besöksbokning av läkare sker över nätet och virtuella läkarbesök via videolänk blir allt vanligare. Digitaliseringen är en process som pågår i hela samhället – inte minst inom vården.

Gudbjörg Erlingsdóttir vid Designvetenskaper, LTH forskar om e-hälsans påverkan på samhället ur flera olika perspektiv – bland annat hur digitaliseringen av vården påverkar arbetsmiljön för vårdgivare och hur samspelet med vårdtagarna fungerar när de nya teknikerna används.

- Tanken är att de digitala teknikerna ska vara till hjälp och stöd för både sjukvårdspersonal och patienter, säger Gudbjörg Erlingsdóttir och betonar vikten av pedagogiska och användarvänliga produkter.

Läs artikeln: När vården flyttas till det digitala rummet, publicerad på lu.se 2018-12-13

Besök plattformen eHealth@lu 

Mer information: Gudbjörg Erlingsdóttir, 073–316 66 82, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se  


Sidansvarig: