lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nätjournaler ställer nya krav på vårdpersonal

2017-09-15

Nätjournaler kan öka patienternas delaktighet och insyn i vården. Men det nya arbetssättet påverkar också arbetsmiljön i vården negativt. Personalen är osäker på vad de ska skriva och anser att risken för hot och våld ökar. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet.

En viktig del i digitaliseringen av sjukvården är införandet av nätjournaler. I nästan alla landsting och regioner kan nu patienter logga in med e-legitimation på 1177.se och se sin journal på nätet.

– Det ställer nya krav på vårdpersonalen och kan leda till problem vad gäller arbetsbelastning och arbetsmiljö, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola.

Kanske mest intressant i forskarresultaten är hur nätjournaler påverkar hur vårdpersonalen skriver journaler. Exempelvis uppgav 62 procent av de psykologer som svarade på enkäten inom vuxenpsykiatrin att de är mindre uppriktiga i sin dokumentation sedan införandet av e-journal. Vårdpersonalen uppger att de tänker mer på vad de skriver, inte alltid vågar skriva vad de tänkt och inte längre skriver in patienternas reaktioner.

– Vi ser det som alarmerande att man inte skriver in allt. Vart tar den informationen vägen? Det är ett arbetsmiljöproblem och kan innebära risker i patientsäkerheten, sa Gudbjörg Erlingsdóttir.

Hela artikeln Nätjournaler ställer nya krav på vårdpersonal på Suntarbetsliv.se:
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/natjournaler-staller-nya-krav-pa-vardpersonal/?utm_source=apsis

Fler artiklar inom ämnet:

Ökad oro för hot efter nätjournaler i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/09/Okad-oro-for-hot-efter-natjournaler/

Patienters rätt att läsa journaler skapar osäkerhet i vården i Vårdfokus:
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/patienters-ratt-att-lasa-skapar-osakerhet-i-varden/

AFA Försäkring: Digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön i Börs&Ekonomi i GP:
http://bors.six.se/ttspektra-web/gpse/news/details?id=urn:newsml:six.se:20170911:WKR_09075692:1

Hur påverkas arbetsmiljön när sjukvården digitaliseras? AFA Försäkring:
www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarium-hur-paverkas-arbetsmiljon-nar-sjukvarden-digitaliseras/

Mer info: Gudbjörg Erlingsdottir, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se


Sidansvarig: