lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny forskning kan avslöja varför vi får vinterkräksjukan

2018-02-24

Jakob Löndahl står i aersollaboratoriet iklädd vit rock

Jakob Löndahl forskar på hur virus trivs och överlever i olika klimat. Foto: Jonas Jakobsson

Det är influensatider och högsäsong för vinterkräksjukan. Hur vinterkräksjukan smittar och varför den är vanlig just på vintern, kan ha med luftfuktighet att göra. 

– På vintern får vi mindre soljus, vi är lite tröttare och det är lite torrare luft. Kroppen blir då mer mottaglig för virus och vi får torrare slemhinnor och sänkt immunförsvar, säger Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH. 

Tillsammans med en grupp personer med olika kompetenser, däribland infektionsläkare och virologer, undersöker Jakob Löndahl sambandet mellan virus från bland annat vinterkräkssjukan och luftfuktighet.

– Viruset sprids främst inomhus där människor vistas större delen av sin tid. Torrare luft inomhus under vintern i kombination med avsaknaden av solljus påverkar överlevnaden hos en del smittämnen. Vi misstänker att vinterkräksjukan sprids åtminstone delvis via luft och att luftfuktigheten kan vara en viktig faktor som förklarar ökad spridning vintertid, säger han.

Läs artikeln: Ny forskning kan avslöja varför vi får vinterkräksjukan i SVT Nyheter, publicerad 2018-02-24
Läs även: Därför slår influensan till nu – kan bero på luftfuktighet i SVT Nyheter, publicerad 2018-02-22 

Mer information: Jakob Löndahl, jakob.londahl@design.lth.se, tel. 046-222 05 17


Sidansvarig: