lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny teknik för att mäta nanopartiklar

2015-12-15

Foto: Christina Isaxon

Användningen av nanoteknik bara ökar. Det gör också antalet personer som exponeras för nanopartiklar på jobbet. Det kräver metoder för att mäta riskerna för anställda - något som det forskas intensivt på i Lund.

Få vetenskapliga landvinningar har gett upphov till samma rosiga framtidstro som nanotekniken. Det finns snart inte ett område där inte nanomaterial i någon form väntas medföra revolutioner: miljö, hälsa, transport, förpackningar, elektronik. Men nanoteknikens tillväxt innebär också nya hälsorisker. Mer nanoprodukter betyder fler som hanterar nanopartiklar i sin yrkesvardag. Vilket i sin tur gör att deras arbetsmiljö behöver kartläggas.

– I vårt ämne började nanomaterial uppmärksammas på allvar för runt tio år sedan, säger Joakim Pagels, forskare i aerosolteknologi på Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola. Tillsammans med kollegor arbetar han med att utveckla metoder för att övervaka miljöer där nanomaterial hanteras.

Läs hela artikeln Ny teknik för att mäta nanopartiklar av Eskil Fagerström i Arbetsliv 10 december 2015.

Läs mer om nanomaterial och nanoteknik:
New technique to measure surface contamination of nanomaterial
Evaluation of size distribution monitors
New technique to analyse chemical composition of nanoparticles at work places in real time

För mer information, kontakta Joakim Pagels, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, 046-222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se eller Anders Gudmundsson, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, 046-222 40 75, anders.gudmundsson@design.lth.se 


Sidansvarig: